Witamy!

Aktualności

zdjecie

dodano: 2019-08-20

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 połączone z Uroczystym Otwarciem Sali Gimnastycznej odbędzie się 02.09.2019 r. o godzinie 12:00. Msza Święta w Kościele katolickim rozpoczynająca Rok Szkolny odbędzie...

czytaj całość »

 

BIP ZSP w Zaborzu »
zspzaborze.mobidziennik.pl/dziennikWizja i Misja Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu  .pdf


Anonimowa skrzynka na sygnały

SZANOWNI PAŃSTWO,

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne.
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy "Anonimową Skrzynkę na Sygnały". Skrzynka umiejscowiona jest na półpiętrze /obszar nie jest objęty monitoringiem/.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/

 
Przedstawiamy raport z Ewaluacji Zewnętrznej prowadzonej w naszej placówce w dniach 12 i 14 marca 2018r. 

W dniach 12-14 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu została przeprowadzona przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach ewaluacja zewnętrzna.  Badania i obserwacje koncentrowały się wokół dwóch wymagań: Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji  oraz Rodzice są partnerami placówki.

Został sporządzony raport, którego kwintesencją są wnioski świadczące o tym, że szkoła podejmuje działania planowe i skuteczne, wspiera wychowanków w trudnych sytuacjach, uczniowie i rodzice są zadowoleni z pozytywnych efektów zintegrowanych działań szkoły i oferty zajęć pozalekcyjnych, procesy dydaktyczne i wychowawcze są indywidualizowane, szkoła współpracuje z różnymi specjalistami. Szczególnie warto docenić współpracę z rodzicami, ich zaangażowanie i aktywność  zostały uznane za wzorcowe. Otwartość, wzajemny szacunek i partnerskie relacje między pracownikami szkoły a rodzicami pozwalają na organizowanie wielu przedsięwzięć służących wzmacnianiu lokalnych więzi dla dobra całej społeczności szkolnej.

Potwierdziło się, że szkoła w Zaborzu jest ważnym elementem małej ojczyzny. Na pierwszym miejscu stawiany jest rozwój dzieci i młodzieży, a dobre zarządzanie, życzliwość i rodzinna atmosfera sprzyjają efektywności pracy. Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom naszej placówki, że możemy na nich liczyć.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy ZSP im. Karola Miarki w Zaborzu


Raport  Ewaluacju  Zewnętrznej  .pdf

RODO

Administratorem Danych Osobowych jest:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu
ul: Miarki 7
43-520 Zaborze
tel: 338561038
e-mail: sp_zaborze@chybie.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Barbara Sośnicka-Pawińska
e-mail – 
inspektor@b-biodo.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

- w celu rekrutacji do oddziałów szkolnych
- wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170)
- gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
- na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.


Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesieniaskargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.


ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABORZU

 ul. Miarki 7
43-520 Zaborze

tel./fax (33) 856-10-38
NIP 548-25-31-128
REGON 240709327


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu  posiada 2 oddziały przedszkolne i 8 oddziałów szkolnych.
Do Szkoły Podstawowej uczęszcza 131 uczniów, do przedszkola 50 przedszkolaków.
 
 

DYREKTOR   
mgr Joanna Białek
 

 • codziennie od 7:30-15:00

WICEDYREKTOR
mgr Monika Staniek - Ciurla

 • codziennie od 7:30- 15:00 

     

SEKRETARIAT       
sekretarz:  Barbara Knurzyńska 

pomoc administracja: Gabriela Gruszka
Sekretariat czynny:
 • poniedziałek:  7:30 - 18:30
 • wtorek:  7:00 - 14:30
 • środa:  7:30 - 14:30
 • czwartek:  7:30 - 14:30
 • piątek:  7:30 - 14:30


KSIĘGOWOŚĆ       
Bogusława Mrzyk
 • czynny codziennie w godzinach 07:00  - 15:00


PEDAGOG ORAZ PSYCHOLOG SZKOLNY
         
Jolanta StrządałaINTENDENT   /kontakt 699848532/        
Anna Wardas

7.00 - 15.00 

Karta    Załatwiania   Spraw   ZSP Zaborze  .pdf

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA MIARKI W ZABORZUŚWIETLICA SZKOLNA     

 Daria Kożuszkiewicz, Agata Nikiel, Lucyna Niemiec, Irena Smolana, Jolanta Strządała

 • Poniedziałek    7:30 - 8:55  DARIA KOŻUSZKIEWICZ, 11:45- 15:15  LUCYNA NIEMIEC
 • Wtorek           7:30 - 8:00  LUCYNA NIEMIEC,  8:55 - 9:50  DARIA KOŻUSZKIEWICZ,  11:45 - 15:15  DARIA KOŻUSZKIEWICZ          
 • Środa                7:30 - 8:00  LUCYNA NIEMIEC,  8:00 - 8:55  IRENA SMOLANA,  11:45- 13:30  AGATA NIKIEL,  13:30 - 14:30  JOLANTA STRZĄDAŁA,  14:30 - 15:15  LUCYNA NIEMIEC
 • Czwartek         7:30 - 8:00  DARIA KOŻUSZKIEWICZ,   8:00 - 9:00  JOLANTA STRZĄDAŁA,   11:45 - 15:15  LUCYNA NIEMIEC
 • Piątek          7:30 - 8:00  LUCYNA NIEMIEC,   8:00 - 8:55  IRENA SMOLANA,   8:55 - 9:50  LUCYNA NIEMIEC,   11:45 - 15:15  DARIA KOŻUSZKIEWICZ  
             
   


RADA RODZICÓW


PRZEWODNICZĄCA - Joanna Zientek

 Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO -  
 Piotr Fusik

 SKARBNIK - Grzegorz Kubaczka

SEKRETARZ - Magdalena Feikis


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 PRZEWODNICZĄCY -  Mateusz Ferfecki

 Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO -  Wiktoria Sobala

OPIEKUN - Jolanta Strządała, Monika Staniek - CiurlaPRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZABORZU
 
 


 Dorota Muras , Kinga Znamirowska (obecnie nie pracuje), Kinga Michalik, Magdalena Szczypka, Ewa Szkrobol (obecnie nie pracuje)

 • czynne codziennie w godzinach  7:00 - 16:00