Witamy!

Aktualności

zdjecie

dodano: 2019-04-23

Strajk w naszej placówce w dniu dzisiejszym 23.04.2019 r. został zawieszony. Od dnia jutrzejszego 24. 04. 2019 r. lekcje odbywają się normalnie.

...

czytaj całość »

 

BIP ZSP w Zaborzu »
zspzaborze.mobidziennik.pl/dziennikWizja i Misja Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu  .pdf


Przedstawiamy raport z Ewaluacji Zewnętrznej prowadzonej w naszej placówce w dniach 12 i 14 marca 2018r. 

W dniach 12-14 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu została przeprowadzona przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach ewaluacja zewnętrzna.  Badania i obserwacje koncentrowały się wokół dwóch wymagań: Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji  oraz Rodzice są partnerami placówki.

Został sporządzony raport, którego kwintesencją są wnioski świadczące o tym, że szkoła podejmuje działania planowe i skuteczne, wspiera wychowanków w trudnych sytuacjach, uczniowie i rodzice są zadowoleni z pozytywnych efektów zintegrowanych działań szkoły i oferty zajęć pozalekcyjnych, procesy dydaktyczne i wychowawcze są indywidualizowane, szkoła współpracuje z różnymi specjalistami. Szczególnie warto docenić współpracę z rodzicami, ich zaangażowanie i aktywność  zostały uznane za wzorcowe. Otwartość, wzajemny szacunek i partnerskie relacje między pracownikami szkoły a rodzicami pozwalają na organizowanie wielu przedsięwzięć służących wzmacnianiu lokalnych więzi dla dobra całej społeczności szkolnej.

Potwierdziło się, że szkoła w Zaborzu jest ważnym elementem małej ojczyzny. Na pierwszym miejscu stawiany jest rozwój dzieci i młodzieży, a dobre zarządzanie, życzliwość i rodzinna atmosfera sprzyjają efektywności pracy. Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom naszej placówki, że możemy na nich liczyć.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy ZSP im. Karola Miarki w Zaborzu


Raport  Ewaluacju  Zewnętrznej  .pdf


ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABORZU

 ul. Miarki 7
43-520 Zaborze

tel./fax (33) 856-10-38
NIP 548-25-31-128
REGON 240709327


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu  posiada 2 oddziały przedszkolne i 8 oddziałów szkolnych.
Do Szkoły Podstawowej uczęszcza 131 uczniów, do przedszkola 50 przedszkolaków.
 
 

DYREKTOR   
mgr Joanna Białek
 

 • codziennie od 7:30-15:00

WICEDYREKTOR
mgr Monika Staniek - Ciurla

 • codziennie od 7:30- 15:00 

     

SEKRETARIAT       
sekretarz:  Barbara Knurzyńska 

pomoc administracja: Gabriela Gruszka
Sekretariat czynny:
 • poniedziałek:  7:30 - 18:30
 • wtorek:  7:00 - 14:30
 • środa:  7:30 - 14:30
 • czwartek:  7:30 - 14:30
 • piątek:  7:30 - 14:30


KSIĘGOWOŚĆ       
Bogusława Mrzyk
 • czynny codziennie w godzinach 07:00  - 15:00


PEDAGOG ORAZ PSYCHOLOG SZKOLNY
         
Jolanta StrządałaINTENDENT   /kontakt 699848532/        
Anna Wardas

7.00 - 15.00 

Karta    Załatwiania   Spraw   ZSP Zaborze  .pdf

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA MIARKI W ZABORZUŚWIETLICA SZKOLNA     

 Daria Kożuszkiewicz, Agata Nikiel, Lucyna Niemiec, Irena Smolana, Jolanta Strządała

 • Poniedziałek    7:30 - 8:55  DARIA KOŻUSZKIEWICZ, 11:45- 15:15  LUCYNA NIEMIEC
 • Wtorek           7:30 - 8:00  LUCYNA NIEMIEC,  8:55 - 9:50  DARIA KOŻUSZKIEWICZ,  11:45 - 15:15  DARIA KOŻUSZKIEWICZ          
 • Środa                7:30 - 8:00  LUCYNA NIEMIEC,  8:00 - 8:55  IRENA SMOLANA,  11:45- 13:30  AGATA NIKIEL,  13:30 - 14:30  JOLANTA STRZĄDAŁA,  14:30 - 15:15  LUCYNA NIEMIEC
 • Czwartek         7:30 - 8:00  DARIA KOŻUSZKIEWICZ,   8:00 - 9:00  JOLANTA STRZĄDAŁA,   11:45 - 15:15  LUCYNA NIEMIEC
 • Piątek          7:30 - 8:00  LUCYNA NIEMIEC,   8:00 - 8:55  IRENA SMOLANA,   8:55 - 9:50  LUCYNA NIEMIEC,   11:45 - 15:15  DARIA KOŻUSZKIEWICZ  
             
   


RADA RODZICÓW


PRZEWODNICZĄCA - Joanna Zientek

 Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO -  
 Piotr Fusik

 SKARBNIK - Grzegorz Kubaczka

SEKRETARZ - Magdalena Feikis


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 PRZEWODNICZĄCY -  Mateusz Ferfecki

 Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO -  Wiktoria Sobala

OPIEKUN - Jolanta Strządała, Monika Staniek - CiurlaPRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZABORZU
 
 


 Dorota Muras , Kinga Znamirowska (obecnie nie pracuje), Kinga Michalik, Magdalena Szczypka, Ewa Szkrobol (obecnie nie pracuje)

 • czynne codziennie w godzinach  7:00 - 16:00