Witamy!

Aktualności

zdjecie

WAKACJE!!!

dodano: 2018-06-22

 ŻYCZYMY WSZYSTKIM UDANYCH WAKACJI!!! DO ZOBACZENIA 3 WRZEŚNIA :-)

czytaj całość »

 

zdjecie


zspzaborze.mobidziennik.pl/dziennikWizja i Misja Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu  .pdf


Przedstawiamy raport z Ewaluacji Zewnętrznej prowadzonej w naszej placówce w dniach 12 i 14 marca 2018r. 

W dniach 12-14 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu została przeprowadzona przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach ewaluacja zewnętrzna.  Badania i obserwacje koncentrowały się wokół dwóch wymagań: Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji  oraz Rodzice są partnerami placówki.

Został sporządzony raport, którego kwintesencją są wnioski świadczące o tym, że szkoła podejmuje działania planowe i skuteczne, wspiera wychowanków w trudnych sytuacjach, uczniowie i rodzice są zadowoleni z pozytywnych efektów zintegrowanych działań szkoły i oferty zajęć pozalekcyjnych, procesy dydaktyczne i wychowawcze są indywidualizowane, szkoła współpracuje z różnymi specjalistami. Szczególnie warto docenić współpracę z rodzicami, ich zaangażowanie i aktywność  zostały uznane za wzorcowe. Otwartość, wzajemny szacunek i partnerskie relacje między pracownikami szkoły a rodzicami pozwalają na organizowanie wielu przedsięwzięć służących wzmacnianiu lokalnych więzi dla dobra całej społeczności szkolnej.

Potwierdziło się, że szkoła w Zaborzu jest ważnym elementem małej ojczyzny. Na pierwszym miejscu stawiany jest rozwój dzieci i młodzieży, a dobre zarządzanie, życzliwość i rodzinna atmosfera sprzyjają efektywności pracy. Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom naszej placówki, że możemy na nich liczyć.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy ZSP im. Karola Miarki w Zaborzu


Raport  Ewaluacju  Zewnętrznej  .pdf


ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABORZU

 ul. Miarki 7
43-520 Zaborze

tel./fax (33) 856-10-38
NIP 548-25-31-128
REGON 240709327


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu  posiada 2 oddziały przedszkolne i 7 oddziałów szkolnych.
Do Szkoły Podstawowej uczęszcza 115 uczniów, do przedszkola 50 przedszkolaków.
 
 

DYREKTOR   
mgr Joanna Białek
 

  • codziennie od 7:30-15:00
      PLAN LEKCJI DYREKTORA pdf

SEKRETARIAT       
Barbara Knurzyńska
 ( obecnie nie pracuje) 

w zastępstwie Gabriela Gruszka
Sekretariat czynny:
  • od poniedziałku do piątku od 7:00 - 15:00


KSIĘGOWOŚĆ       
Bogusława Mrzyk
  • czynny codziennie w godzinach 11:00  - 17:00


PEDAGOG ORAZ PSYCHOLOG SZKOLNY
         
Jolanta Strządała


-poniedziałek:
8.00-8.45 zaj. korekc.-komp. kl. VI
8.45-10.45 godziny pedagoga
10.45-11.45 zajęcia świetlicowe
11.45-12.30 zaj. korekc.-komp. kl.II
12.45-13.30 zaj. korekc.-komp. kl. I

-wtorek:
12.40-13.40 godziny pedagoga
13.40-15.00 zajęcia świetlicowe

-środa:
8.40-11:45 godziny pedagoga
12.45-13.30 zaj. korekc.-komp. kl. III

-czwartek:
8.00-8.45 zajęcia świetlicowe
8.45-11.45 godziny pedagoga 
11.45-12.45 zajęcia świetlicowe
12.45-13.30 zaj. korekc.-komp. kl. IV

-piątek:
8.00-8.45 zaj. korekc.-komp. kl. V
8.45-11.45 godziny pedagoga/psychologa
11.45-13.30 zajęcia świetlicowe oraz wyznaczone wcześniej konsultacje dla rodziców  
INTENDENT          
Anna Wardas

7.00 - 15.00 

Karta    Załatwiania   Spraw   ZSP Zaborze  .pdf

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA MIARKI W ZABORZUŚWIETLICA SZKOLNA    

 Anna Kupczak, Agata Nikiel, Jolanta Strządała

  • Poniedziałek   7:30 - 8:00, 10:45  - 11:45, 11:30 - 15:00 
  • Wtorek 7:30 - 8:00, 11:30 - 15:00 
  • Środa  7:30 - 9:00, 11:30 - 15:00 
  • Czwartek   7:30 - 9:00, 11:30 - 15:00 
  • Piątek   7:30 - 8:00, 11:30 - 15:00


RADA RODZICÓW


PRZEWODNICZĄCA - Gabriela Gruszka

 Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO -  
 Magdalena Żydek

 SKARBNIK - Lucyna Strządała

SEKRETARZ - Agnieszka Pietrzyk


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 PRZEWODNICZĄCY - Klaudia Michalczyk

 Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO - Zuzanna Żydek

OPIEKUN - Jolanta Strządała, Monika Staniek - CiurlaPRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZABORZU
 
 


Ewa Szkrobol, Dorota Muras (obecnie nie pracuje), Kinga Znamirowska (obecnie nie pracuje), Kinga Michalik, Magdalena Szczypka (od marca 2018)

  • czynne codziennie w godzinach  7:00 - 16:00