O szkole


 Tradycje Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu

 

Każda szkoła powinna mieć swój styl, swój klimat. Powinno ją cechować nie tylko zadbane otoczenie, lśniące sale i korytarze, ale także elementy charakterystyczne tylko dla niej samej, niepowtarzalne detale życia szkoły stanowiące jej tradycję. W naszej szkole wprowadziliśmy wiele takich elementów, które w ogólnym zarysie tworzą jej charakterystyczny klimat. Szkolna tradycja jest elementem integrującym całą naszą społeczność szkolną oraz stanowi o niepowtarzalności miejsca jakim jest nasza szkoła. Przez ponad 50 lat działalności naszej szkoły utrwaliły się tradycje i zwyczaje przekazywane z roku na rok.

W naszej placówce tradycją jest organizowanie corocznych uroczystości, imprez i akademii.

 Rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego odbywa się według istniejącego od wielu lat zwyczaju. W pierwszy dzień nauki uczniowie pierwszej klasy zostają uroczyście powitani przez ich starszych kolegów, drugoklasistów. W trakcie zakończenia roku natomiast, klasa opuszczająca szkołę jest żegnana przez klasę o rok młodszą, która przygotowuje specjalną akademię. W trakcie zakończenia roku uczniowie otrzymują nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, sukcesy edukacyjne, artystyczne, sportowe, a także za wzorową frekwencję. W październiku pierwszoklasiści zostają uroczyście pasowani na uczniów, a w późniejszym czasie także na czytelników biblioteki. Organizujemy także Dzień Otwarty dla przedszkolaków, którzy w kolejnym roku szkolnym rozpoczną naukę w naszej placówce. Mogą oni poznać starszych kolegów, swoją przyszłą Panią, a także budynek szkoły.

Nasza szkoła dużą wagę przywiązuje do wzbudzania świadomości patriotycznej wśród dzieci od najmłodszych lat. Dlatego zawsze uroczyście obchodzimy święta państwowe 11 Listopada i 3 Maja, a także Dzień Żołnierzy Wyklętych. Szkolny zespół wokalny co roku bierze udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. Upamiętniamy również rocznice urodzin czy śmierci słynnych Polaków, w tym również Karola Miarki patrona naszej szkoły.

Ważnym dla nas zwyczajem, który staramy się kultywować w naszej placówce jest noszenie stroju galowego przy okazji świąt państwowych i innych uroczystości szkolnych. Wzmacnia to w uczniach poczucie ważności danego dnia. Na co dzień uczniowie naszej szkoły noszą strój jednolity, niebieską polówkę oraz granatową bluzę z emblematem szkoły.

W okresie świątecznym naszą szkołę odwiedza Św. Mikołaj, który grzecznym dzieciom rozdaje cukierki w zamian za zaśpiewaną piosenkę lub powiedziany wierszyk. W ostatni dzień przed przerwą świąteczną uczniowie wraz z wychowawcami organizują wigilijki klasowe, a później cała społeczność szkolna ogląda jasełka i wspólnie kolęduje. 

Samorząd Uczniowski także ma już swoje tradycje. Należą do nich wybory do Samorządu poprzedzone kampanią wyborczą, dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka wraz z konkursem na najsympatyczniejszego chłopaka w szkole, dyskoteka Andrzejkowa połączona z wróżbami, poczta Walentynkowa. Samorząd dba również o to, aby uczniowie mogli czasem odpocząć od szkolnych mundurków i raz w miesiącu organizuje kolorowy dzień, w którym cała szkoła ubiera się na jeden wylosowany kolor.

Rada Rodziców co roku organizuje dla uczniów Bal Karnawałowy z mnóstwem atrakcji, a także Piknik Rodzinny oraz wyjazd rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka.

Do innych imprez cyklicznych odbywających się w naszej placówce zaliczyć można Dzień Profilaktyczny, w trakcie którego kształtujemy postawy prozdrowotne wśród dzieci, Dzień Ziemi połączony z klasowym współzawodnictwem.

Co roku w naszej szkole odbywa się wiele konkursów, w których uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty. Te, które na stałe wpisały się w kalendarz roku szkolnego to: przegląd kolęd i pastorałek, konkurs recytatorski, konkurs pięknego czytania, gminny konkurs piosenki w języku angielskim, konkurs fotograficzny, gminny konkurs bezpieczeństwa ruchu drogowego, Mam Talent, a także wiele konkursów zewnętrznych.