Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY W ZABORZU

              Od 1886 roku dzieci z Zaborza uczęszczały do szkoły w Mnichu.

              Po II Wojnie  Światowej dążono do budowy szkoły na terenie Zaborza, w latach 60 – tych zawiązał się Komitet Budowy Szkoły z przewodniczącym Janem Brodą. Zajął się on organizowaniem funduszy. Budowa rozpoczęła się w czerwcu 1965 roku, przebiegła sprawnie, gdyż już 30 października 1965 oddano szkołę do użytku. Pełniącym obowiązki kierownika szkoły został mniski nauczyciel Stanisław Drobik.

             W budynku nowej szkoły znajdowało się 6 sal lekcyjnych, 2 pracownie, 3 gabinety pomocy naukowej, pomieszczenie pełniące rolę sali gimnastycznej oraz niewielkie zaplecze kuchenne i sanitarne.

             3 listopada 1966 dzieci z Zaborza rozpoczęły naukę w nowej szkole. Utworzono siedem klas.

             Zawiązał się samorząd uczniowski pod opieką kierownika Stanisława Drobika. Powstały różne organizacje szkolne: SKO, PCK, spółdzielnia uczniowska oraz drużyna harcerska. Funkcjonowała również biblioteka prowadzona przez Krystynę  Żerdkę.

             Przy szkole powstał dom nauczyciela z czteroma mieszkaniami. Sukcesywnie zagospodarowywano teren wokół szkoły. Końcem roku szkolnego 1967/1968 oznaczono boisko szkolne, w kolejnym roku rozpoczęto budowę bieżni.

            1 listopada 1968 roku Stanisław Drobik został mianowany kierownikiem Szkoły Podstawowej imienia Karola Miarki w Zaborzu. Do szkoły uczęszczało 209 uczniów.

            W dniu 1 lipca 1975 roku dyrektorem szkoły została Wiesława Gembala, która pełniła tę funkcję do 28 listopada 1977 roku, kiedy to dyrektorem szkoły został Bronisław Lewandowski. Następnie w roku szkolnym 1980/1981 dyrektorem szkoły była Danuta Siemińska.  W roku szkolnym 1981/1982 pełniącą obowiązki dyrektora szkoły została Barbara Wilk, niedługo potem mianowana na stanowisko. W 1983 roku dyrektorem została Łucja Strządała. Kolejnym dyrektorem szkoły został Mieczysław Smolana w wyniku wygranego konkursu w czerwcu 1997. Po nim w 2007 roku funkcję dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu objęła Irena Smolana.

           W sprawozdaniu gminnym z lat siedemdziesiątych  możemy przeczytać, że szkoła może pochwalić się pełnym zagospodarowaniem terenu oraz  pracowniami: do zajęć praktyczno – technicznych, fizyko – chemicznych, biologicznych oraz polonistycznych. Również jako pierwsza szkoła w gminie posiadała pracownię nauczania początkowego. Szkoła aktywnie włączała się w obchody ówczesnych uroczystości państwowych i gminnych. Przez kolejne lata uczniowie szkoły osiągali liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach.

         W maju 1977 rozpoczęto budowę przedszkola, która zakończyła się początkiem lat osiemdziesiątych. W budowę włączył się Społeczny Komitet Budowy Przedszkola w Zaborzu. Pierwszym dyrektorem została Anna Wołoszczak, kolejnymi dyrektorami były:      E. Janas, D. Stec i K. Sikora. W 2007 roku powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu.

          Obecnie dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zaborzu jest Joanna Białek, która w wyniku wygranego konkursu objęła stanowisko w 2017 roku.

 

Opracowano na podstawie książki „Dzieje Zaborza” Wojciecha Kiełkowskiego

Zdjęcia ze szkolnej kroniki: