Patron

KAROL MIARKA – PATRON NASZEJ SZKOŁY
 
Urodził się 22 października 1825 roku w Pielgrzymowicach w rodzinie nauczycielskiej.

Po ukończeniu szkoły elementarnej w Pszczynie kontynuował naukę w gimnazjum w Gliwicach, a następnie w seminarium nauczycielskim
w Głogówku.

W latach szkolnych czuł się Niemcem. Pracował jako nauczyciel w Lędzinach, Urbanowicach i Piotrowicach.

Po śmierci ojca w 1850 roku objął posadę nauczyciela w rodzinnej wsi.
        
Pod wpływem ks. Bogedaina, wizytatora szkół rejonu opolskiego, Miarka zaczął uświadamiać sobie swoją polskość, pisać po polsku 
i współpracować
z „Gwiazdką Cieszyńską”, której redaktor (Paweł Stalmach) otoczył opieką jego pisarstwo.
       
W 1869 roku nawiązał współpracę ze „Zwiastunem Górnośląskim”. W tym też czasie zrezygnował z zawodu nauczycielskiego i założył
w Królewskiej Hucie własne pismo „Katolik”. Był świetnym publicystą, ofiarnym społecznikiem i zaangażował się
w walkę
o polskość Śląska. Organizował polskie towarzystwa i polską spółdzielczość, nie zaniedbując także pracy literackiej. Spośród licznych jego powieści ludowych na uwagę zasługują „Klemensowa Górka”, „Szwedzi w Lędzinach” i „Petronela”, a także sztuki pisane
dla amatorskiego teatru „Kulturnik”.
       
Za swoją działalność był szykanowany przez władze pruskie, wielokrotnie stawał przed sądem, wiele razy karano go grzywnami
i więzieniem. W Mikołowie założył własną drukarnię i wydawnictwo, które zasłużyły się w krzewieniu polskiego czytelnictwa
na Śląsku.
       
Zmarł w Cieszynie 15 sierpnia 1882 roku.