Dokumenty


Statut ZSP Zaborze

subdomains/fck_image/file/Statut%20ZSP%20%20%202016r_.pdf

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zaborzu
Szkolny Program Profilaktyki
Szkolny Program Wychowawczy

Dostępne w sekretariacie szkoły.


PROCEDURY INTERWENCYJNE

SZKOŁA

 

Sytuacje uznawane za kryzysowe, wymagające interwencji omówione w dokumencie:

1.             Ucieczka ucznia z lekcji

2.             Kradzieże

 

3.             Agresja słowna  

 

4.             Agresja fizyczna  

 

5.             Niszczenie mienia szkolnego  

6.             Niewłaściwa postawa ucznia wobec nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły

7.             Uniemożliwianie prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego

8.             Problemy zdrowotne

9.         Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców i samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy.

10.         Brak kontaktu z rodzicami ucznia.

(prosze kliknąć w poniższy dokument) 
subdomains/fck_image/file/PROCEDURY!!!%20pdf.pdf


PROCEDURY INTERWENCJI
PRZEDSZKOLE

subdomains/fck_image/file/Zespo%C5%82u%20Szkolno%20-%20Przedszkolnego%20w%20Zaborzu.pdf