Dokumenty


Rekrutacja do klasy I na Rok Szkolny 2018/2019 dokumenty do pobrania:

wniosek_o_przyjecie_kandydata_do_szkoly 202018-2019.doc

oświadczenia  rekrutacja  2018-2019.doc

1) Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zaborzu
Statut  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w  Zaborzu  .pdf 
Statut  Przedszkola  .pdf

2) Program wychowawczo- profilaktyczny
Program wychowawczo- profilaktyczny na rok szkolny 2017-2018.doc

3) Regulaminy: 

DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO: 
ZASADY  FUNKCJONOWANIA  DZIENNIK ELEKTRONICZNEGO  .pdf

PRACOWNI FIZYCZNO- CHEMICZNEJ:
REGULAMIN  PRACOWNI  FIZYCZNO- CHEMICZNEJ.pdf

PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA:
PUNKTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  ZACHOWANIA .pdf

RADY PEDAGOGICZNEJ:
REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ .pdf

RADY RODZICÓW:
REGULAMIN  RADY  RODZICÓW  2017r.pdf

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  .pdf

DYŻURÓW MIĘDZYLEKCYJNYCH NAUCZYCIELI:
REGULAMIN  DYŻURÓW  MIĘDZYLEKCYJNYCH  NAUCZYCIELI  .pdf

ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
REGULAMIN  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ  .pdf

WYCIECZEK SZKOLNYCH:
REGULAMIN  WYCIECZEK  SZKOLNYCH  .pdf

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:
REGULAMIN   BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ.pdf

SALI GIMNASTYCZNEJ:
REGULAMIN  SALI  GIMNASTYCZNEJ  .pdf

SALI KOMPUTEROWEJ:
REGULAMIN  PRACOWNI  KOMPUTEROWEJ  .pdf

4) Szkolny Zestaw Podręczników oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania:
Szkolny Zestaw Programów Nauczania 202017.pdf 

Szkolny  Zestaw  Podrecznikow .pdf

5) Procedury interwencji szkoła:


Sytuacje uznawane za kryzysowe, wymagające interwencji omówione w dokumencie:

1.             Ucieczka ucznia z lekcji

2.             Kradzieże

3.             Agresja słowna  

4.             Agresja fizyczna   

5.             Niszczenie mienia szkolnego  

6.             Niewłaściwa postawa ucznia wobec nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły

7.             Uniemożliwianie prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego

8.             Problemy zdrowotne

9.         Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców i samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy.

10.         Brak kontaktu z rodzicami ucznia.

(prosze kliknąć w poniższy dokument) 
PROCEDURY interwencji pdf.pdf


6) Procedury interwencji przedszkole

Przedszkole procedury interwencji pdf