Dokumenty

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2018/2019:
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA.pdf


Warunki ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2018/2019

ZSP w  Zaborzu  oferta  dla  szkoły plus ubezpieczenie sportowe.pdf

Ulotka  z  informacją  dla  rodziców  .pdfDeklaracja korzystania z posiłków w stołówce szkolnej:

deklaracja oplaty stołówka.pdf

Zgoda rodzica na udział dziecka w wycieczce: 

ZGODA  RODZICÓW  NA  WYJAZD  DZIECKA  .pdf


Rekrutacja do klasy I na Rok Szkolny 2019/2020 dokumenty do pobrania:

załącznik 1)rekrutacja zgłoszenie o przyjęcie do publicznej szkoły.pdf
załącznik 1.1)rekrutacja oświadczenie o miejscu zamieszkania.pdf
załącznik 2)rekrutacja zgłoszenie o przyjęcie do publicznej szkoły(poza obwodem szkoły.pdf
załącznik 2.1)wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły poza obwodem szkoły c.d.pdf
załącznik 3)rekrutacja  RODO .pdf
załącznik 4)rekrutacja sio .pdf
załącznik 5)rekrutacja  wola  uczestniczenia  na  lekcjach religii.pdf


1) Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zaborzu
Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.pdf

Statut  Przedszkola  .pdf

2) Program wychowawczo- profilaktyczny
Program wychowawczo - profilaktyczny na rok szkolny 2018_2019.pdf

3) Regulaminy: 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin  stołówki  szkolnej.pdf

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego 

Regulamin  funkcjonowania  monitoringu  wizyjnego.pdf

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce:

Regulamin  przyznawania  stypendium  za  wyniki  w  nauce  w  Szkole  Podstawowej  .pdf

DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO: 
ZASADY  FUNKCJONOWANIA  DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO  .pdf

PRACOWNI FIZYCZNO- CHEMICZNEJ:
REGULAMIN  PRACOWNI  FIZYCZNO- CHEMICZNEJ.pdf

PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA:
PUNKTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  ZACHOWANIA .pdf

RADY PEDAGOGICZNEJ:
REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ .pdf

RADY RODZICÓW:
REGULAMIN  RADY  RODZICÓW  2017r.pdf

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  .pdf

DYŻURÓW MIĘDZYLEKCYJNYCH NAUCZYCIELI:
REGULAMIN  DYŻURÓW  MIĘDZYLEKCYJNYCH  NAUCZYCIELI  .pdf

ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
REGULAMIN  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ  .pdf

WYCIECZEK SZKOLNYCH:
REGULAMIN  WYCIECZEK  SZKOLNYCH  .pdf

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:
REGULAMIN   BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ.pdf

SALI GIMNASTYCZNEJ:
REGULAMIN  SALI  GIMNASTYCZNEJ  .pdf

SALI KOMPUTEROWEJ:
REGULAMIN  PRACOWNI  KOMPUTEROWEJ  .pdf

4) Szkolny Zestaw Podręczników oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania:
Szkolny Zestaw Programów Nauczania 202017.pdf 

Szkolny  Zestaw  Podrecznikow .pdf

5) Procedury udzielania Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej 

Procedury   udzielania PPP  .pdf

6) Procedury interwencji szkoła:


Sytuacje uznawane za kryzysowe, wymagające interwencji omówione w dokumencie:

1.             Ucieczka ucznia z lekcji

2.             Kradzieże

3.             Agresja słowna  

4.             Agresja fizyczna   

5.             Niszczenie mienia szkolnego  

6.             Niewłaściwa postawa ucznia wobec nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły

7.             Uniemożliwianie prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego

8.             Problemy zdrowotne

9.         Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców i samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy.

10.         Brak kontaktu z rodzicami ucznia.

(prosze kliknąć w poniższy dokument) 
PROCEDURY interwencji pdf.pdf


6) Procedury interwencji przedszkole 

Procedury  interwencji   Przedszkole   Zaborze(1).pdf