Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE:

DLA KLAS I-III

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA KLAS I-III pdf

KRYTERIA ZACHOWANIA KLI-III pdf

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II pdf


WYMAGANIA EDUKACYJNE KL I pdf

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III pdf

WYMAGANIA PROGRAMOWE JĘZYK POLSKI:

Kryteria oceniania, wymagania edukacyjne klasa 4.pdf

Kryteria oceniania dla klasy 5 pdf.pdf

Kryteria oceniania, wymagania edukacyjne klasa 7.pdf

Kryteria oceniania, wymagania edukacyjne klasa 6.pdf

Kryteria oceniania dla kl 8 pdf.pdfWYMAGANIA PROGRAMOWE HISTORIA:

Historia wymagania edukacyjne kl. 4.pdf

Historia wymagania edukacyjne kl. 5.pdf

Historia wymagania edukacyjne kl. 6.pdf

Historia wymagania edukacyjne kl. 7.pdf

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z PLASTYKI KL. 4-7

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z plastyki kl. 4-7.pdf

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MUZYKI KL. 4-7

Kryteria i wymagania edukacyjne z muzyki kl.4-7.pdf

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KL. 4-6

Kryteria i wymagania edukacyjne z techniki.pdf

WYMAGANIA PROGRAMOWE PRZYRODA I BIOLOGIA

Wymagania edukacyjne z przyrody klasa_6.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7.pdf

Plan wynikowy tajemnice przyrody.pdf

WYMAGANIA PROGRAMOWE GEOGRAFIA 

Wymagania edukacyjne z geografii klasa 5.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii klasa 7.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii klasa 8.pdf


WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA I-III

Przedmiotowy-System-Oceniania klasy 1-3.pdf

WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA IV-VII

Przedmiotowy-System-Oceniania klasy 4-6.pdf

Wymagania edukacyjne religia klasa 7.pdf

WYMAGANIA PROGRAMOWE JĘZYK ANGIELSKI IV-VIII

Wymagania edukacyjne język angielski klasy 4-8.pdf

WYMAGANIA PROGRAMOWE JĘZYK NIEMIECKI KL. 7

Wymagania edukacyjne język niemiecki klasa 7.pdf

Kryteria oceniania język niemiecki klasa 7.pdf

WYMAGANIA PROGRAMOWE MATEMATYKA
KL IV
Wymagania programowe matematyka-IV.pdf

KL V
Wymagania programowe matematyka-V.pdf

KL VI
Wymagania programowe matematyka-VI.pdf


KL. VII

Wymagania programowe matematyka-VII.pdf

WYMAGANIA PROGRAMOWE FIZYKA

Kryteria oceniania z fizyki klasa 7.pdf

WYMAGANIA PROGRAMOWE WF KL. IV-VII

Wymagania programowe WF.pdf