Dyrektor                                "Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana" 
                                                                                                                                              Heraklit z Efezu

 


             
               
                       Nazywam się Joanna Białek, jestem absolwentką: Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunek Pedagogika w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej z elementami profilaktyki - studia licencjackie, Uniwersytetu Śląskiego kierunek Pedagogika Praca Socjalna i Opiekuńczo - Wychowawcza – studia magisterskie, kursu kwalifikacyjnego Terapia Pedagogiczna, kursu kwalifikacyjnego Socjoterapia, studia podyplomowe Pedagogika Sztuki- plastyka, kurs kwalifikacyjny „Organizacja i Zarządzanie Oświatą”.
               Pracę zawodową rozpoczęłam w 2006r. jako wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej SL „Salos Radość” w Chybiu. Od 2007 roku pracowałam jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. Ludwika Kobieli nr 2 w Chybiu oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu. Od 2008r. prowadziłam świetlicę szkolną, zajęcia terapii pedagogicznej oraz rewalidacyjne. Od 2015 roku uczę również plastyki. Przez 6 lat pełniłam również funkcję wychowawcy klasy. Od września 2017r. jestem dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zaborzu.
                Działalność społeczna. Od czterech lat należę do Koła Gospodyń Wiejskich w Zaborzu, a od dwóch lat jestem członkinią Zarządu KGW oraz członkinią Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborzu. Poprzez działania społeczne  związałam się ze środowiskiem lokalnym Zaborza, uczestnicząc w różnego rodzaju zawodach, spartakiadach, festynach i imprezach charytatywnych.
              Interesuję się sztuką zwłaszcza malarstwem Zdzisława Beksińskiego. Ponadto pasjonuje mnie turystyka, wolny czas spędzam na wędrówkach górskich, które uprawiam razem z dziećmi oraz pływając i jeżdżąc na rolkach. 
                  
kontakt:
dyrektorzspzaborze@o2.pl       

Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zaborzu przedstawiona podczas konkursu na dyrektora ZS-P Zaborze, która jest jednocześnie Pięcioletnim Programem Rozwoju Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zaborzu na lata 2017-2022:

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA ZSP Zaborze PDF.pdf