Stołówka
Numer konta do przelewów internetowych:
62 1050 1070 1000 0024 3064 0322

odbiorca: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zaborzu
ul: Miarki 7, 43-520 Zaborze

Bardzo prosimy o:
-terminowe wpłaty do 15tego każdego miesiąca 
- tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za obiad w szkole (bardzo prosimy o dokładne tytuły przelewu)
-w przypadku rodzeństwa robimy dwa osobne przelewy imienne na każde dzieckoJADŁOSPIS /predszkole całodzienny, szkoła tylko obiad/:
03.06.2019r.- 14.06.2019r.


JADŁOSPIS czerwiec.pdf

Opłata za obiady w danym miesiącu podawane będą do 10 każdego miesiąca.

CZERWIEC:
  opłaty wg indywidualnych odliczeń- informację wychowawcy przekażą /wiadomośc mobidziennik/