Stołówka
Numer konta do przelewów internetowych:
62 1050 1070 1000 0024 3064 0322

odbiorca: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zaborzu
ul: Miarki 7, 43-520 Zaborze

Bardzo prosimy o:
-terminowe wpłaty do 15tego każdego miesiąca 
- tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za obiad w szkole (bardzo prosimy o dokładne tytuły przelewu)
-w przypadku rodzeństwa robimy dwa osobne przelewy imienne na każde dzieckoJADŁOSPIS /predszkole całodzienny, szkoła tylko obiad/:
08.04.2019r.- 19.04.2019r.

jadłospis .pdf


Opłata za obiady w danym miesiącu podawane będą do 10 każdego miesiąca.

kwiecień:

-uczniowie: 48zł
-personel: 124zł