Nauczyciele
NAUCZYCIELE UCZĄCY W ROKU SZKOLNYM 2017/ 2018 

mgr Joanna Białek
- dyrektor, nauczyciel plastyki
mgr Agata Nikiel
- wychowawca kl. I nauczanie zintegrowane, nauczyciel zaj. komputerowych, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Aleksandra Siuzdak - wychowawca kl. II nauczanie zintegrowane,  WDŻ, nauczyciel katechezy
mgr Jolanta Krużołek- wychowawca kl. III nauczanie zintegrowane, bibliotekarz, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna
mgr 
Anna Kupczak- nauczyciel informatyki, nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy szkolnej 
mgr Jolanta Strządała -
pedagog i psycholog szkolny, terapeuta pedagogiczny, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Daria Kożuszkiewicz
-
 nauczyciel języka polskiego, historii, historii i społeczeństwa, wychowawca klasy VI
mgr Waldemar Krzysiek - nauczyciel języka polskiego
mgr Elżbieta Ferfecka- nauczyciel przyrody, nauczyciel geografii
mgr Marcin Zarzycki - nauczyciel przyrody
mgr Irena Smolana
- nauczyciel matematyki
mgr Monika Staniek- Ciurla - wychowawca kl. V, nauczyciel j. angielskiego, nauczyciel techniki 
mgr Marcin Sobala- nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Marcin Stanclik- nauczyciel muzyki
diakon Grzegorz Sztafiński-  nauczyciel katechezy katolickiej
ks. mgr Tomasz Bujok - nauczyciel katechezy ewangelickiej
mgr Sławomir Popławski - nauczyciel katechezy adwentystycznej
mgr Klaudia Chrapek - nauczyciel j. niemieckiego
dr Barbara Kolasa - Jamińska - nauczyciel chemii
mgr Alicja Galisz - nauczyciel fizyki
mgr Lucyna Niemiec - nauczyciel j. angielskiego
mgr Beata Mulczyńska - doradztwo zawodowe
mgr Justyna Kajstura- nauczyciel logopeda

mgr Ewa Szkrobol- nauczyciel przedszkola
mgr Kinga Michalik- nauczyciel przedszkola
mgr Magdalena Szczypka- nauczyciel przedszkola
mgr Dorota Muras- nauczyciel przedszkola, terapeuta pedagogiczny (obecnie nie pracuje)
mgr Kinga Znamirowska - nauczyciel przedszkola, terapeuta pedagogiczny, logopeda (obecnie nie pracuje)

  

 
 

" Nauczyciel, który stawia swym uczniom wymagania, czyni to, ponieważ w nich wierzy. "