Nauczyciele

NAUCZYCIELE UCZĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016 

mgr Agata Nikiel
- wychowawca kl. III nauczanie zintegrowane, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Aleksandra Siuzdak - wychowawca kl. I nauczanie zintegrowane,  WDŻ, nauczyciel katechezy
mgr Jolanta Krużołek- wychowawca kl. II nauczanie zintegrowane, bibliotekarz, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna
mgr Joanna Białek- wychowawca kl. VI, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy szkolnej, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel plastyki
mgr Daria Kożuszkiewicz- nauczyciel języka polskiego, historii, wychowawca klasy V
mgr Elżbieta Ferfecka- nauczyciel przyrody
mgr Irena Smolana- dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
mgr Anna Kupczak- nauczyciel informatyki, nauczyciel matematyki
mgr Monika Staniek- Ciurla - wychowawca kl. IV, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel techniki 
mgr Marcin Sobala- nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Marcin Stanclik- nauczyciel muzyki
diakon Kamil Białożyt-  nauczyciel katechezy

mgr Ewa Szkrobol- nauczyciel przedszkola
mgr Dorota Muras- nauczyciel przedszkola, terapeuta pedagogiczny
mgr Kinga Michalik- nauczyciel przedszkola, terapeuta pedagogiczny

  

 
 

" Nauczyciel, który stawia swym uczniom wymagania, czyni to, ponieważ w nich wierzy. "