Nauczyciele
NAUCZYCIELE UCZĄCY W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019 

mgr Joanna Białek
- dyrektor szkoły, nauczyciel plastyki
mgr Monika Staniek- Ciurla - wicedyrektor szkoły, wychowawca kl. VI, nauczyciel j. angielskiego, nauczyciel techniki
mgr Agata Nikiel - wychowawca kl. II nauczanie zintegrowane, nauczyciel zaj. komputerowych i informatyki, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Aleksandra Siuzdak - wychowawca kl. III nauczanie zintegrowane, nauczyciel WDŻ, nauczyciel katechezy
mgr Jolanta Krużołek- wychowawca kl. I nauczanie zintegrowane, bibliotekarz, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna
mgr 
Anna Kupczak- nauczyciel informatyki, nauczyciel matematyki (obecnie nie pracuje)
mgr Jolanta Strządała -
pedagog i psycholog szkolny, nauczyciel WDŻ
mgr Daria Kożuszkiewicz
-
 nauczyciel języka polskiego, historii, historii i społeczeństwa, WOS-u, wychowawca kl. VII, wychowawca  świetlicy szkolnej
mgr Waldemar Krzysiek - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy V, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Elżbieta Ferfecka- nauczyciel przyrody, nauczyciel geografii, nauczyciel informatyki
mgr Marcin Zarzycki - nauczyciel przyrody, nauczyciel biologii
mgr Irena Smolana
- nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Marcin Sobala- nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. VIII
mgr Marcin Stanclik- nauczyciel muzyki
diakon Michał Byrtek-  nauczyciel katechezy katolickiej
ks. mgr Tomasz Bujok - nauczyciel katechezy ewangelickiej
mgr Sławomir Popławski - nauczyciel katechezy adwentystycznej
mgr Klaudia Chrapek - nauczyciel j. niemieckiego
mgr Maja Kajstura- nauczyciel chemii
mgr Alicja Galisz - nauczyciel fizyki, nauczyciel matematyki
mgr Lucyna Niemiec - nauczyciel j. angielskiego, wychowawca kl. IV, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Beata Mulczyńska - doradztwo zawodowe
mgr Renata Ścibisz - nauczyciel EDB
mgr Edyta Grelowska - nauczyciel logopeda
mgr Dorota Stryczek - surdopedagog
mgr Aleksandra Kożdoń - logopeda

mgr Ewa Szkrobol- nauczyciel przedszkola (obecnie nie pracuje)
mgr Kinga Michalik- nauczyciel przedszkola
mgr Magdalena Szczypka- nauczyciel przedszkola
mgr Dorota Muras- nauczyciel przedszkola, terapeuta pedagogiczny
mgr Kinga Znamirowska - nauczyciel przedszkola, terapeuta pedagogiczny, logopeda (obecnie nie pracuje)

  

 
 

" Nauczyciel, który stawia swym uczniom wymagania, czyni to, ponieważ w nich wierzy. "