6

 

wychowawca- Joanna Białek

 1) Biernat Julia
 2) Domański Maksymilian
 3) Dziadek Jakub
 4) Fusik Miriam
 5) Gorzynik Krzysztof
 6) Gruszka Norbert
 7) Harupa Szymon
 8) Klejnow Dawid
 9) Konieczny Kacper
10) Krużołek Patrycja
11) Krzempek Aleksandra
12) Krzempek Justyna
13) Matula Tymoteusz
14) Michalczyk Klaudia
15) Michałek Bartosz
16) Mikulska Amelia
17) Ogrodnik Paulina
18) Śleziak Błażej
19) Talik Natalia
20) Zakrzewski DawidWITAMY W KLASIE 6

ODWIEDZINY W USTRONIU
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ