8  wychowawca - Marcin Sobala


1) Biernat Julia
2) Domański Maksymilian
3) Dziadek Jakub
4) Fusik Miriam
5) Gorzynik Krzysztof
6) Gruszka Norbert
7) Harupa Szymon
8) Klejnow Dawid
9) Konieczny Kacper
10) Krużołek Patrycja
11) Krzempek Aleksandra
12) Krzempek Justyna
13) Matula Tymoteusz
14) Michalczyk Klaudia
15) Michałek Bartosz
16) Ogrodnik Paulina
17) Szweblik Gracjana
18) Talik Natalia
19) Zakrzewski Dawid


    WITAMY W KLASIE 8