Świetlica

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019 :
 
LUCYNA NIEMIEC
DARIA KOŻUSZKIEWICZ
JOLANTA STRZĄDAŁA
IRENA SMOLANA
AGATA NIKIEL
 
 "Dziecko małe , lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić się, zniżyć ku niemu..." -
Janusz Korczak


  GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

  PONIEDZIAŁEK: 7:30 - 8:55 DARIA KOŻUSZKIEWICZ, 11:45- 15:15 LUCYNA NIEMIEC

  WTOREK: 7:30 -8:00 LUCYNA NIEMIEC, 8:55-9:50 DARIA KOŻUSZKIEWICZ, 11:45- 15:15 DARIA KOŻUSZKIEWICZ

  ŚRODA: 7:30 - 8:00 LUCYNA NIEMIEC, 8:00- 8:55 IRENA SMOLANA, 11:45- 13:30 AGATA NIKIEL, 13:30- 14:30 JOLANTA STRZĄDAŁA, 14:30-15:15 LUCYNA NIEMIEC

  CZWARTEK: 7:30 - 8:00 DARIA KOŻUSZKIEWICZ, 8:00- 9:00 JPLANTA STRZADAŁA, 11:45- 15:15 LUCYNA NIEMIEC

  PIĄTEK: 7:30 - 8:00 LUCYNA NIEMIEC, 8:00- 8:55 IRENA SMOLANA, 8:55- 9:50 LUCYNA NIEMIEC, 11:45- 15:15 DARIA KOŻUSZKIEWICZ