Przedszkole


 WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKOLADyrektor Przedszkola: mgr Joanna Białek

Wychowawcy :
mgr Ewa Szkrobol- wychowawca grupa starszaków
mgr Dorota Muras-  (obecnie nie pracuje)
mgr Kinga Michalik- wychowawca grupa maluchów (zastępstwo)
mgr Kinga Znamirowska- (obecnie nie pracuje)
mgr Magdalena Szczypka- nauczyciel grupa maluchów, grupa starszaków

Nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia:
mgr Monika Staniek- Ciurla- nauczyciel języka angielskiego
mgr Marcin Sobala- naucyciel wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej
mgr Joanna Białek- nauczyciel plastyki
mgr Lucyna Niemiec- terapeuta pedagogiczny (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne)
mgr Justyna Kajstura- logopeda
dk Grzegorz Sztafiński- nauczyciel religii katolickiej

Pomoc nauczyciela:
Barbara Francuz - grupa starszaków
Halina Łomozik- grupa maluchów

Rada Rodziców:
Agnieszka Rottermund- przewodnicząca
Agnieszka Trzebuniak- zastępca przewodniczącej

 
 
Dokumenty:


statut:

Statut  przedszkola publicznego w zaborzu  pdf

procedury interwencyjne:
 

Ø Dyżur dyrektora w przedszkolu:

Poniedziałek:
13:30- 15:00

Ø: Środa: 13:30- 15:00

oraz codziennie w godzinach od 7:30- 15:00 w gabinecie dyrektora w szkole.   
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

Przedszkole oferuje dodatkowe zajęcia:

 Język angielski:
wtorek- piątek 8:05-8:35 starszaki, 8:35-8:50 maluchy
prowadzący: 
mgr Monika Staniek- Ciurla
 
 Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej na sali gimnastycznej:
poniedziałek, środa 13:00-13:30 starszaki, 12:45-13:00 maluchy
prowadzący: mgr Marcin Sobala

Religia katolicka:poniedziałek 10:45-11:15 (6latki), 11:15-11:30 (5latki); wtorek 10:45-11:15 (6latki) 11:15-11:30 (5latki)
prowadzący: dk Grzegorz Sztafiński

Rytmika:czwartek (maluchy) 10:50-11:20, środa 9:40-10:10 (starszaki) 
prowadzący: mgr Dorota Muras, mgr Kinga Znamirowska, mgr Ewa Szkrobol 

Zajęcia Korekcyjno- kompensacyjn
e: piątek 9:50-10:35, 11:45-12:00, 12:15-12:45 prowadzący: mgr Lucyna Niemiec

Zajęcia logopedyczne: 
czwartek 9:45-10:45 grupa logopedyczna, 10:45-11:45 zajęcia rewalidacyjne indywidualne (terapia logopedyczna)


Zajęcia plastyczne :
 poniedziałek:13:30- 14:00 środa 13:30-14:00 (starszaki)
prowadzący: mgr Joanna Białek

 
Przedszkole w ramach działalności innowacyjnych prowadzi w roku szkolnym 2017/2018 dwie innowacje pedagogiczne:

 "Nauka przez zabawę- edukacja matematyczna z przyrodniczą"
prowadzący: mgr Ewa Szkrobol, mgr Dorota Muras, mgr Kinga Znamirowska

"Twórcze działania- małe i duże spotkania przedszkolaka ze sztuką"
prowadzący: mgr Joanna Białek

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

700 – 800 -    schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy dydaktyczne przy stolikach.

 

800 – 830 -    język angielski- grupa starsza; zabawy dydaktyczne , ruchowe, konstrukcyjne na dywanie – grupa młodsza

 

830 – 845-     język angielski- grupa młodsza; zabawy ze śpiewem, integracyjne – grupa starsza

 

 845 - 855   gimnastyka poranna – zabawy ruchowe

 

855 – 900-     czynności porządkowe i higieniczne

 

900 – 930-     śniadanie      

 

930 - 940 -     czynności higieniczne po śniadaniu

 

940-1030-      zajęcia dydaktyczne –przewidziane w miesięcznych planach wychowawczych

 

1030 – 1040 – drugie śniadanie (owoc i woda)

 

1040- 1145 -  zabawy w ogródku przedszkolnym, na boisku szkolnym, miasteczku rowerowym, spacer, religia, zabawy tematyczne – dowolne na sali.

 

1145-1200-    zabawy wyciszające, czynności porządkowe i higieniczne przed obiadem

 

1200-1230-    obiad

 

1230-1240-    czynności higieniczne po obiedzie

 

1240-1300-    zajęcia relaksacyjne, czytanie bajek, odpoczynek po obiedzie, zajęcia sportowe (grupa młodsza)

 

Zajęcia popołudniowe poza podstawą  programową

 

1300-1420-    zajęcia muzyczno – ruchowe, plastyczne, zajęcia z elementem dramy, zajęcia sportowe (grupa starsza), zabawy dowolne na sali.

 

1425-1430-    czynności higieniczne przed podwieczorkiem

 

1430-1500-    podwieczorek, czynności higieniczne po podwieczorku

 

1500-1530-    czytanie bajek zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy konstrukcyjne

 

1530-1600-    podsumowanie dnia, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci

 

 
 
 

Nasze grupy:

starszaki: wychowawca mgr Ewa Szkrobol, Kinga Znamirowska
maluchy: wychowawca mgr Kinga Michalik, mgr Kinga Znamirowska