Przedszkole


 WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKOLADyrektor Przedszkola: mgr Joanna Białek

Wicedyrektor: mgr Monika Staniek- Ciurla


Wychowawcy :

mgr Dorota Muras- wychowawca grupa młodsza- tygryski

mgr Kinga Michalik- wychowawca grupa starsza- pszczółki

    Magdalena Szczypka- nauczyciel 

mgr Kinga Znamirowska- obecnie nie pracuje

mgr Ewa Szkrobol- obecnie nie pracuje

Nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia:

mgr Lucyna Niemiec- nauczyciel języka angielskiego

mgr Marcin Sobala- nauczyciel wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

mgr Joanna Białek- nauczyciel plastyki

mgr Edyta Grelowska- logopeda

dk Michał Byrtek- nauczyciel religii katolickiej

Pomoc nauczyciela:

Barbara Francuz - grupa pszczółki

Halina Łomozik- grupa tygryski

Rada Rodziców:

Agnieszka Rottermund- przewodnicząca
Agnieszka Trzebuniak- zastępca przewodniczącej

 
 
Dokumenty:


statut:

Statut  przedszkola publicznego w zaborzu  pdf

procedury interwencyjne:
 

Ø Dyżur dyrektora w przedszkolu:

Poniedziałek:
7:30- 9:30 - dyrektor

Ø:Środa:7:30- 9:00 - wicedyrektor
      13:00- 14:30 -
dyrektor

Czwartek:7:30- 9:00
wicedyrektor

Piątek:7:30- 9:00
dyrektor

oraz codziennie w godzinach od 7:30- 15:00 w gabinecie dyrektora w szkole.   
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

Przedszkole oferuje dodatkowe zajęcia:

 Język angielski:
wtorek- piątek 8:05-8:35 grupa sztarsza "tygryski", 8:35-8:50 grupa młodsza "pszczółki"
prowadzący: 
mgr Lucyna Niemiec
 
 Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej na sali gimnastycznej:
poniedziałek, środa 13:00-13:30 grupa starsza "pszczółki", 12:45-13:00 grupa małodsza "tygryski"
prowadzący: mgr Marcin Sobala

Religia katolicka:poniedziałek 10:45-11:15 grupa starsza "pszczółki", 11:15-11:30 grupa młodsza "tygryski"; wtorek 10:45-11:15 grupa stasza "pszczółki" 11:15-11:30 grupa młodsza "tygryski"
prowadzący: dk Michał Byrtek

Rytmika:grupa młodsza "tygryski" środa 11:00- 11:15, grupa starsza "pszczółki" 11:30- 12:00 
prowadzący: mgr Dorota Muras, mgr Kinga Michalik

Zajęcia Korekcyjno- kompensacyjn
e: poniedziałek: 13:00- 13:30, środa 12:45- 13:30, piątek 12:30- 12:45
prowadzący: mgr Dorota Muras

Zajęcia logopedyczne: 
środa 10:45-11:45
prowadzący: mgr Edyta Grelowska

Zajęcia plastyczne :
 wtorek:13:30- 14:00 środa 12:30-13:00 grupa starsza "pszczółki"
prowadzący: mgr Joanna Białek

 
Przedszkole w ramach działalności innowacyjnych prowadzi w roku szkolnym 2018/2019 dwie innowacje pedagogiczne:

 "Bajka dobra na wszystko"
prowadzący: mgr Dorota Muras, mgr Kinga Michalik, Magdalena Szczypka

"Twórcze działania- małe i duże spotkania przedszkolaka ze sztuką"
prowadzący: mgr Joanna Białek

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

700 – 800 -    schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy dydaktyczne przy stolikach.

 

800 – 830 -    język angielski- grupa starsza; zabawy dydaktyczne , ruchowe, konstrukcyjne na dywanie – grupa młodsza

 

830 – 845-     język angielski- grupa młodsza; zabawy ze śpiewem, integracyjne – grupa starsza

 

 845 - 855   gimnastyka poranna – zabawy ruchowe

 

855 – 900-     czynności porządkowe i higieniczne

 

900 – 930-     śniadanie      

 

930 - 940 -     czynności higieniczne po śniadaniu

 

940-1030-      zajęcia dydaktyczne –przewidziane w miesięcznych planach wychowawczych

 

1030 – 1040 – drugie śniadanie (owoc i woda)

 

1040- 1145 -  zabawy w ogródku przedszkolnym, na boisku szkolnym, miasteczku rowerowym, spacer, religia, zabawy tematyczne – dowolne na sali.

 

1145-1200-    zabawy wyciszające, czynności porządkowe i higieniczne przed obiadem

 

1200-1230-    obiad

 

1230-1240-    czynności higieniczne po obiedzie

 

1240-1300-    zajęcia relaksacyjne, czytanie bajek, odpoczynek po obiedzie, zajęcia sportowe (grupa młodsza)

 

Zajęcia popołudniowe poza podstawą  programową

 

1300-1420-    zajęcia muzyczno – ruchowe, plastyczne, zajęcia z elementem dramy, zajęcia sportowe (grupa starsza), zabawy dowolne na sali.

 

1425-1430-    czynności higieniczne przed podwieczorkiem

 

1430-1500-    podwieczorek, czynności higieniczne po podwieczorku

 

1500-1530-    czytanie bajek zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy konstrukcyjne

 

1530-1600-    podsumowanie dnia, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci

 

 
 
 

Nasze grupy:

grupa starsza "pszczółki": wychowawca
mgr Kinga Michalik, 
grupa młodsza "tygryski": wychowawca mgr Dorota Muras,