Aktualności

 

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w przedszkolach na terenie gminy przestawia się następująco:

 

·   Przedszkole Publiczne w Mnichu: od 1 lipca do 19 lipca 2019 r.

·   Przedszkole Publiczne w Chybiu: od 22 lipca do 14 sierpnia 2019 r.

·   Przedszkole Publiczne w Zaborzu: od 16 sierpnia do 28 sierpnia 2019 r.

 

        Zapisy na dyżur wakacyjny będą trwały od dnia 10 czerwca 2019 r. do dnia 19 czerwca 2019 r. w kancelarii przedszkola.

 

Dyrektor ZSP Zaborze ogłasza rekrutację uzupełniającą do Przedszkola Publicznego w Zaborzu. Termin rekrutacji od 03. 06. 2019 do 07. 06. 2019. Dokumenty potrzebne do zapisu dziecka na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły. Lista kandydatów zakwalifikowanych na rok 2019/2020 do Publicznego Przedszkola w Zaborzu
 
Przyjęcie  na  rok 2019-2020.pdf


REKRUTACJA 2019/2020

U W A G A !!! Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym (2018/2019)
Dzieci KONTYNUUJĄCE edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Brak deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z uczęszczania do przedszkola od dnia 1 września 2019 r.

Deklaracja  kontynuacj 2019/2020.doc

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Zaborzu odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 10/WG/2019 Wójta Gminy Chybie z dnia 30 stycznia 2019 r. w dniach od 25 .02.2019 r. - 08.03.2019 r. Informujemy, że druki dotyczące rekrutacji do Przedszkola dostępne są przez cały okres rekrutacji na stronie internetowej ZSP Zaborze oraz w sekretariacie szkoły lub przedszkola.

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zapisów lecz obowiązują Zasady rekrutacji /szczegółowe informacje na stronie internetowej ZSP Zaborze/

 

Informujemy także, że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola przyjmowane będą wyłącznie w wyznaczonych dniach rekrutacji.

Dokumenty/ zasady rekrutacji:

Wniosek  o  przyjęcie  kandydata do przedszkola.doc

oświadczenie  o  planowanym  czasie  pobytu  kandydata_.doc

oświadczenie  o  korzystaniu  ze  świadczeń  opieki  pomocy  spoeczne.doc

oświadczenie  o  samotnym  wychowywaniu  dziecka  .doc

oświadczenie  o  wielodzietności  .doc

W związku z nasilonymi zachowaniami niepożądanymi oraz agresywnymi w grupie „tygrysków” dyrektor oraz Rada Pedagogiczna podjęli decyzję o wzmożonym nadzorze psychologa szkolnego oraz przyjęciu procedury na wypadek zachowań zagrażających bezpieczeństwu dzieci oraz „kartę zachowań niepożądanych” w grupie przedszkolnej. Prosimy o zgłaszanie wszelkich sytuacji trudnych dla Państwa dzieci do wychowawców oraz do dyrektora. Podejmujemy wszelkie działania, aby sytuację opanować. 

OGŁOSZENIE

20.11.2018 roku - wyjazd dzieci na przedstawienie pt” Calineczka” . Śniadanie w tym dniu o godzinie 7.40. Prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola na godzinę 7.30. Koszt biletu 15 zł – płatne u dyrektora.Ogłoszenie – Grupa Tygryski

 

29.10.2018 o godzinie 13.00 – odbędzie się w przedszkolu „Pasowanie na przedszkolaka”. Serdecznie zapraszamy rodziców nowo przyjętych dzieci na pasowanie.Ogłoszenie
Sesja zdjęciowa (świąteczna) – początek listopada 2018. Dla chętnych do wyboru: kalendarz, portret na desce, portret na szybie, portret w ramce. Szczegóły w ofercie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
Portret na szybie i desce do obejrzenia u nauczyciela, kalendarz obok. Wybór chęci zakupu zdjęcia proszę zgłaszać u wychowawcy w wiadomości w dzienniku elektronicznym do listopada.

 


Ogłoszenie

23.10.2018 rodbędą się w przedszkolu warsztaty dla dzieci "Bezpieczny Pies -  Bezpieczne Dziecko". Prosimy o wpłacanie kwoty10 zł ( koszt warsztatów) u dyrektora.

 
INFORMACJE PO ZEBRANIU RODZICÓW:

WYPRAWKA (prosimy o przyniesienie dodatkowo):

  •    poduszka mała (poobiedni odpoczynek) bez worka; bielizna: skarpetki, majtki, koszulka, ubranie na zmianę, czapeczka z daszkiem, lekka czapka bawełniana jesienno- wiosenna w worku w szatni; kalosze, strój na zajęcia sportowe (grupa starsza tygryski) biała koszulka, granatowe spodenki (w okresie jesienno- wiosennym zajęcia sportowe odbywają się na boisku szkolnym prosimy, aby dzieci w poniedziałki i środy przychodziły do przedszkola ubrane na sportowo, dres, obuwie sportowe); szczoteczki do zębów 5 szt. (na cały rok) dwie pasty do zębów, kubek; chusteczki duże dwa opakowania, ryza papieru  
  • materiały plastyczne; bidony i kamizelki odblaskowe zostaną zakupione – zbiórka 100 zł- płatne u dyrektora
  • ubezpieczenie (płatne wg deklaracji rodziców- DOBROWOLNE) 29 zł - lista i wpłaty u dyrektora
  • książki grupa starsza (kwota zostanie podana wkrótce), grupa młodsza 80,10- płatne u dyrektora
  • deklaracje korzystania z opieki przedszkolnej do wypełnienia u dyrektora
Zebranie rodziców.
W dniu 06.09.2018 r. Zapraszamy rodziców na zebranie organizacyjne
o godzinie 16:00- spotkanie z dyrektorem
o godzinie 16:45- spotkania w grupach z wychowawcami grup